Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Zoeken
Zoek keyword: Totaal 88 resultaten gevonden.
Thema: Verstandelijke beperkingen Volgorde  

VGN presenteert vijfde aflevering e-zine 'De Transformatie' over de gehandicaptenzorg in het sociale domein.

Eerste stap project 'Ouders praten mee': gemeenten in gesprek met ouders

 

Gesproken versie nieuwsbrief (YouTube)

Inhoud

 

Voortgang AVI in 2016?Informatief

Sociaal contracteren leidt tot vernieuwing in Ommen Dementiemonitor: dagactiviteiten voor mensen met dementie onder druk Oog voor doven, slechthorenden en tos? Mantelzorger: gesprekspartner in het onderzoek Met integraal pgb heeft gemeente goud in handen Niet meer rechtstandig met de brancard de trap af Cliëntondersteuning: er is werk aan de winkel Eigen regie zorgvrager vraagt om burgerparticipatie in sociale teams

Activiteiten AVI

Gemeenteraadsleden zoeken hulp bij nieuwe rol Regionaal Platform Ervaringsdeskundigheid van start Netwerken ontwikkel je rond betekenisvolle samenkomsten Welke rol(len) kies je als Wmo-raad? Samen14

Producten AVI

AVI-monitor: Steun gemeente nodig Wat heeft u over de nieuwsbrief gezegd? Nieuw! Handreiking Cliëntenperspectief op het toezicht Wmo

Kort nieuwsSignalering

 

Unieke samenwerking Estinea & LFB om ervaringsdeskundigheid in te zetten

Het aantal ouderen met een verstandelijke beperking stijgt. Vaak hebben zij te maken met specifieke problematiek. Om in gemeentelijk beleid hier goed op in te spelen is kennis nodig. Daarom heeft de VGN speciaal voor Wmo-raden en lokale belangenorganisaties een factsheet samengesteld.

 

Workshop medezeggenschap

AVI en Ons Tweede Thuis organiseerden in Noord-Holland voor cliënten(raden) en mantelzorgers van mensen met een (verstandelijke) beperking een serie bijeenkomsten over het thema ‘Eigen kracht’. In oktober wordt de reeks afgesloten met een workshop medezeggenschap.

Speciaal voor mensen die geïnteresseerd zijn in belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking organiseren KansPlus en Aandacht voor iedereen (AVI) in het najaar een cursus Lokale Belangenbehartiging.

 

Nieuwsflits: Verzoek m.b.t. onderzoek mensen met verstandelijke beperkingen
Ieder(in): “Ik weet nog steeds niet waar ik aan toe ben”

 Tijdens gesprekken die AVI dit voorjaar voerde, maar ook uit de vele telefoontjes en mailtjes die Ieder(in) krijgt, bleek een grote onzekerheid over de toekomst. Houd ik de begeleiding die ik op dit moment heb? Hoeveel moet ik straks aan eigen bijdrage gaan betalen? Moet ik een groter beroep op vrijwilligers doen? Opvallend veel mensen geven aan dat zij die onzekerheid fnuikend vinden.

Wmo Klankbordgroep van mensen met een verstandelijke beperking

In juni gaf staatssecretaris Jetta Klijnsma in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, het startschot voor de Wmo Klankbordgroep AV, dè Klankbordgroep voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Een wervelend begin na lange voorbereiding.

Groningen: Zorg dat je meepraat!

Onder de titel 'Zorg dat je meepraat!' organiseert het VG-BelangenPlatform Groningen vier bijeenkomsten in de provincie over de gevolgen van de veranderingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 

De Transformatie 3 verschenen

VGN presenteert derde aflevering e-zine 'De Transformatie' over de gehandicaptenzorg in het sociale domein.

Themabijeenkomst: Tips & trics voor het Keukentafelgesprek

Brochure 'Autismevriendelijk wonen'

Nieuw! Brochure over woonproblemen van volwassenen met autisme.

 

VGN presenteert tweede aflevering e-zine 'De Transformatie' over de gehandicaptenzorg in het sociale domein.

Eén mens...

Elleke de Vries ken ik al jaren: single, een jaar of 50, ze huurt een woning in Nijmegen West.  Ze staat niet alleen. Naast professionals zetten vele vrijwillige belangenbehartigers zich voor haar in. Wat zou het mooi zijn, zegt Joke Stoffelen, als al deze burgerkracht samen zou komen om samen mét Elleke op te komen voor de belangen van de vele andere Ellekes.

VGN presenteert eerste aflevering e-zine De Transformatie.

Utrecht: Workshops 'Gesprek met de gemeente'

Workshops 'Gesprek met de gemeente' van Reinaerde beginnen in februari.

Vertegenwoordigers van lokale cliëntenraden ggz en lvg maakten eind 2014 een tussenstand op. Op uitnodiging van de Centrale Cliëntenraad van Promens Care bespraken ze de naderende komst van de Wmo. Ook gemeenteraadsleden, Wmo-consulenten en gemeentelijke beleidsmakers waren uitgenodigd. ‘We zijn opgelucht door de open opstelling van de gemeenten’ vertelden de cliënten na een dag discussiëren.