Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Zoeken
Zoek keyword: Totaal 16 resultaten gevonden.
Thema: Chronisch zieken Volgorde  

Volg je een MBO-opleiding? Of wilde je die graag volgen? En heb je ook een chronische aandoening? Dan zoeken we jouw ervaring!!

VGN presenteert vijfde aflevering e-zine 'De Transformatie' over de gehandicaptenzorg in het sociale domein.

Steeds meer mensen met een chronische ziekte of beperking teren in op spaargelden en maken schulden. In 2011 ging het om bijna een vijfde van deze mensen en in 2014 is 28%.

 

Ieder(in): “Ik weet nog steeds niet waar ik aan toe ben”

 Tijdens gesprekken die AVI dit voorjaar voerde, maar ook uit de vele telefoontjes en mailtjes die Ieder(in) krijgt, bleek een grote onzekerheid over de toekomst. Houd ik de begeleiding die ik op dit moment heb? Hoeveel moet ik straks aan eigen bijdrage gaan betalen? Moet ik een groter beroep op vrijwilligers doen? Opvallend veel mensen geven aan dat zij die onzekerheid fnuikend vinden.

“Na twaalf jaar non-stop mantelzorg geven, merk je dat vermoeidheid parten gaat spelen. Je wordt beperkt in je eigen leven. Je kunt hier met niemand over praten en het zou fijn zijn als professionele hulp dat zou signaleren.” Mantelzorgers zijn matig tevreden over de ondersteuning die ze krijgen. Daarnaast zijn ze bang dat het beroep op mantelzorg gaat toenemen, terwijl de mantelzorgers zelf minder ondersteuning krijgen. Wat volgens hen nodig is, is een beter samenspel tussen informele en formele zorg, maar ook passende mantelzorgondersteuning die per doelgroep kan verschillen.

Voorlopers cliëntenbeweging in boek over oud worden met een handicap

21 'pioniers' uit de gehandicaptenbeweging vertellen over gevolgen ouder worden.

Factsheet 'Mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen'.

Opnieuw aandacht voor de modelverordening

De komende tijd publiceren veel gemeenten de conceptteksten van hun lokale Wmo-verordening. Wmo-raden en cliëntenorganisaties kunnen deze conceptteksten van commentaar voorzien en de gemeente adviseren. Een handig hulpmiddel hierbij is de analyse die project de Kanteling heeft gemaakt van goede en minder goede kanten van de modelverordening Wmo van VNG.

Op zoek naar de vraag achter de vraag

Een gesprek voeren om de echte vragen van mensen boven tafel te krijgen: dat is een vak apart. Zegt Martha van Biene, lector aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en programmaleider van de Wmo-werkplaats in Nijmegen.

Onderzoek oudere migranten Nijmegen

In 2010 en 2011 bundelden seniorennetwerk SWON en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hun krachten in een onderzoek onder oudere migranten in Nijmegen. Antilliaanse, Surinaamse, Indische, Molukse, Turkse, Marokkaanse ouderen werden geïnterviewd over wonen, welzijn en zorg. Alle bevindingen zijn nu samengebracht en besproken met vertegenwoordigers van de diverse gemeenschappen en instellingen.

Huishoudelijke zorg of hulp bij huishouden

Wmo of AWBZ: wie betaalt wat? Het is lang niet altijd duidelijk of iemand bij de AWBZ of de Wmo moet zijn als het gaat om het regelen van de juiste zorg. De afbakeningsproblematiek doet zich vooral voor op het gebied van huishoudelijke verzorging. Hoe zit het nu werkelijk in elkaar en wat zijn de valkuilen?

Hoge waardering lokale belangenbehartigers voor project de Kanteling

De Helpdesk Lokale belangenbehartiging van VCP heeft lokale belangenbehartigers geïnterviewd over het project de Kanteling. Bijna allen kenden het project. Zo’n 80% gaf aan dat ze goed zijn geïnformeerd door het project. Ze vonden de informatie volledig en bruikbaar.

Minister Schippers: "Geen inkomensgrens in Wmo"

Steeds meer gemeenten voeren een inkomensgrens in voor Wmo-voorzieningen zoals scootmobiel, regiotaxi, rolstoel of traplift. Tweede Kamerlid Tamara Venrooy (VVD) heeft de minister gevraagd of gemeenten deze inkomenspolitiek mogen voeren. Minister Schippers antwoordt klip en klaar: “Nee, dat staat de wet niet toe.”

Unieke samenwerking patiënten- en cliëntenorganisaties ondersteunt klantgroepen bij AWBZ transitie

Vanaf 1 januari 2013 moeten mensen voor ‘begeleiding’ aankloppen bij gemeenten. Op dit moment is dit nog geregeld via de AWBZ. Alle 418 gemeenten krijgen te maken met een overgangsperiode, waarin zij uitwerken hoe zij die begeleiding tot z’n recht laten komen. Regionale en landelijke belangenbehartiging bereidt zich voor om ervaringen en behoeften van de mensen om wie het gaat - cliënten en hun mantelzorgers, in te brengen. Samenwerkende patiënten- en cliëntenorganisaties hebben een uitvoerig plan gemaakt om daarbij te ondersteunen.

Zoek vaker verbinding met ggz-achterban

Een interessante discussie tussen belangenbehartigers actief in Wmo-raden, Wsw-raden, gehandicaptenplatforms en ggz-ervaringsdeskundigen. Is de tijd rijp om verbindingen te leggen tussen mensen met een ggz-achtergrond en deze belangenorganisaties? Trudy Jansen, projectcoördinator bij Geestdrift, ging in gesprek met die belangenbehartigers. “Waarom nu pas?”, is het algemene gevoel. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn ggz-ervaringsdeskundigheid te benutten en in te brengen in adviezen van bijvoorbeeld je Wmo-raad of gehandicaptenplatform aan de gemeente.

Blijft het pgb in de Wmo?

Blijft het pgb in de Wmo? Gemeenten mogen vanaf 2013 waarschijnlijk zelf kiezen of zij het pgb als zorgvorm inzetten. Per Saldo hoopt dat gemeenten dit doen. De VNG, belangenbehartiger van alle gemeenten, heeft haar visie hierop gegeven. Het blijkt dat de VNG toekomst ziet voor het pgb in de Wmo. Als middel om de cliënt centraal te stellen. Per Saldo, vereniging van budgethouders, is blij met dit geluid. En op de nadelen die het VNG ook ziet, heeft per Saldo een passend antwoord.