Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Zoeken
Zoek keyword: Totaal 24 resultaten gevonden.
Thema: Doven en slechthorenden Volgorde  

VGN presenteert vijfde aflevering e-zine 'De Transformatie' over de gehandicaptenzorg in het sociale domein.

 

Gesproken versie nieuwsbrief (YouTube)

Inhoud

 

Voortgang AVI in 2016?Informatief

Sociaal contracteren leidt tot vernieuwing in Ommen Dementiemonitor: dagactiviteiten voor mensen met dementie onder druk Oog voor doven, slechthorenden en tos? Mantelzorger: gesprekspartner in het onderzoek Met integraal pgb heeft gemeente goud in handen Niet meer rechtstandig met de brancard de trap af Cliëntondersteuning: er is werk aan de winkel Eigen regie zorgvrager vraagt om burgerparticipatie in sociale teams

Activiteiten AVI

Gemeenteraadsleden zoeken hulp bij nieuwe rol Regionaal Platform Ervaringsdeskundigheid van start Netwerken ontwikkel je rond betekenisvolle samenkomsten Welke rol(len) kies je als Wmo-raad? Samen14

Producten AVI

AVI-monitor: Steun gemeente nodig Wat heeft u over de nieuwsbrief gezegd? Nieuw! Handreiking Cliëntenperspectief op het toezicht Wmo

Kort nieuwsSignalering

 

Ook mensen met een zintuiglijke beperking ervaren problemen met de transities in de zorg. Omdat deze groep klein is en zeer speciale behoeften heeft, zijn die transities in een apart traject ondergebracht. Om de gevolgen van de transities voor deze doelgroepen te monitoren hebben de Oogvereniging en het Platform doven, slechthorenden en tos de Zorgmonitor opgezet. In twee verschillende versies, omdat de communicatiebehoeften van visueel en auditief/communicatief beperkte mensen nu eenmaal erg uit elkaar liggen.

De Zorgmonitor van de Oogvereniging en het Platform Doven, Slechthorenden en TOS is er om erop toe te zien dat niemand buiten de boot valt.

Ieder(in): “Ik weet nog steeds niet waar ik aan toe ben”

 Tijdens gesprekken die AVI dit voorjaar voerde, maar ook uit de vele telefoontjes en mailtjes die Ieder(in) krijgt, bleek een grote onzekerheid over de toekomst. Houd ik de begeleiding die ik op dit moment heb? Hoeveel moet ik straks aan eigen bijdrage gaan betalen? Moet ik een groter beroep op vrijwilligers doen? Opvallend veel mensen geven aan dat zij die onzekerheid fnuikend vinden.

De nieuwe Zorgmonitor van de Oogvereniging en het Platform doven, slechthorenden en tos ziet er op toe dat er geen mensen met auditieve of visuele beperkingen bij de decentralisaties buiten de boot vallen.

VGN presenteert tweede aflevering e-zine 'De Transformatie' over de gehandicaptenzorg in het sociale domein.

Bijeenkomst Aandacht voor iedereen d.d. 22-04-2014 in het Stadhuis aan de Gouverneurswal te Leeuwarden. 

‘Doofheid is meer dan niet kunnen horen’

‘Gebarentaal is heel belangrijk, maar met een tolk verdwijnen niet alle drempels.’ Mariën Hannink vraagt aandacht voor doven en slechthorenden, deels nieuwe groepen voor de Wmo. ‘Mensen die gesproken taal niet of slecht meekrijgen, voelen zich minder thuis in de samenleving. Communicatie is immers een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen'.

Welke ondersteuning vragen mensen die slechtziend, blind of doofblind zijn? En hoe kan de gemeente via de Wmo hierin voorzien? Een alles omvattend overzicht van aandachtpunten voor de gehele doelgroep (doof)blinden en slechtzienden is niet te geven. De mate waarin mensen extra begeleiding en/of zorg nodig hebben hangt namelijk af van veel factoren. Bijvoorbeeld de levensfase waarin mensen zich bevinden, of ze getrouwd zijn, en of wel of geen partner met een visuele beperking hebben. Toch zijn er zaken die gelden voor veel (doof)blinden en slechtzienden.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Veldhoven organiseert voor de vijfde keer het project: 'Kruip in de huid van een ander'. In dit project worden basisscholieren bewust gemaakt wat de gevolgen zijn van het hebben van een lichamelijke beperking.

Inhoud nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen: Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord

Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Ook stuurde hij een brief over het Zorgakkoord naar de Kamer. In de plannen is een grote rol weggelegd voor gemeenten. Zij krijgen namelijk per 1 januari 2015 op grond van de Wmo een brede verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van burgers die beperkt kunnen participeren. Delen van de AWBZ worden dan gedecentraliseerd naar de Wmo. In deze extra nieuwsbrief van programma Aandacht voor iedereen schetsen wij enkele belangrijke gevolgen voor het lokale Wmo-beleid.

“Ik sprak mensen die ik gewoonlijk niet tegenkom”

Begin maart kwamen wethouders, raadsleden en ambtenaren uit de regio Haaglanden naar een miniconferentie. Tijdens deze conferentie vertelden zelfstandig wonende cliënten hun persoonlijke verhaal over de begeleiding die ze nu nog krijgen vanuit de AWBZ. “Zichtbaarheid, daar ging het om tijdens de conferentie.” aldus een van de deelnemende wethouders. “Ik sprak mensen die ik gewoonlijk niet tegenkom.”

Brug tussen de dovenwereld en de horende wereld

Commissie Doofvriendelijk Groningen wil een brug slaan tussen de dovenwereld en de horende wereld.

Factsheet 'Mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen'.

Opnieuw aandacht voor de modelverordening

De komende tijd publiceren veel gemeenten de conceptteksten van hun lokale Wmo-verordening. Wmo-raden en cliëntenorganisaties kunnen deze conceptteksten van commentaar voorzien en de gemeente adviseren. Een handig hulpmiddel hierbij is de analyse die project de Kanteling heeft gemaakt van goede en minder goede kanten van de modelverordening Wmo van VNG.

Op zoek naar de vraag achter de vraag

Een gesprek voeren om de echte vragen van mensen boven tafel te krijgen: dat is een vak apart. Zegt Martha van Biene, lector aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en programmaleider van de Wmo-werkplaats in Nijmegen.

Onderzoek oudere migranten Nijmegen

In 2010 en 2011 bundelden seniorennetwerk SWON en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hun krachten in een onderzoek onder oudere migranten in Nijmegen. Antilliaanse, Surinaamse, Indische, Molukse, Turkse, Marokkaanse ouderen werden geïnterviewd over wonen, welzijn en zorg. Alle bevindingen zijn nu samengebracht en besproken met vertegenwoordigers van de diverse gemeenschappen en instellingen.

Huishoudelijke zorg of hulp bij huishouden

Wmo of AWBZ: wie betaalt wat? Het is lang niet altijd duidelijk of iemand bij de AWBZ of de Wmo moet zijn als het gaat om het regelen van de juiste zorg. De afbakeningsproblematiek doet zich vooral voor op het gebied van huishoudelijke verzorging. Hoe zit het nu werkelijk in elkaar en wat zijn de valkuilen?

Hoge waardering lokale belangenbehartigers voor project de Kanteling

De Helpdesk Lokale belangenbehartiging van VCP heeft lokale belangenbehartigers geïnterviewd over het project de Kanteling. Bijna allen kenden het project. Zo’n 80% gaf aan dat ze goed zijn geïnformeerd door het project. Ze vonden de informatie volledig en bruikbaar.