Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Zoeken
Zoek keyword: Totaal 26 resultaten gevonden.
Thema: Rolstoelgebruikers Volgorde  

VGN presenteert vijfde aflevering e-zine 'De Transformatie' over de gehandicaptenzorg in het sociale domein.

Ieder(in): “Ik weet nog steeds niet waar ik aan toe ben”

 Tijdens gesprekken die AVI dit voorjaar voerde, maar ook uit de vele telefoontjes en mailtjes die Ieder(in) krijgt, bleek een grote onzekerheid over de toekomst. Houd ik de begeleiding die ik op dit moment heb? Hoeveel moet ik straks aan eigen bijdrage gaan betalen? Moet ik een groter beroep op vrijwilligers doen? Opvallend veel mensen geven aan dat zij die onzekerheid fnuikend vinden.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in april niet goed gehandeld bij het niet verstrekken van een traplift aan een negentigjarige man.

VSN publiceert cursus keukentafelgesprek

VSN ontwikkelt online cursus over keukentafelgesprek. De cursus voor mensen met een spierziekte is ook bruikbaar voor mensen met andere beperkingen.

Wmo inzicht 15 verschenen

VGN presenteert vijftiende Wmo inzicht.

Fokus organiseert gratis congres over eigen regie in de zorg, bedoeld voor beleidsbepalers, adviseurs en verwijzers in de zorg.

 

VGN presenteert twaalfde editie van Wmo inzicht.

De Ambassadeurs van Heliomare Dagbesteding

Afgelopen zomer zijn 16 cliënten van Heliomare Dagbesteding opgeleid tot ‘Ambassadeur’. Deze Ambassadeurs voeren samen met de managers van Heliomare gesprekken met gemeenten over de toekomst van dagbesteding en begeleiding voor mensen met een lichamelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Het SCP publiceerde een onderzoek naar de ondersteuning in de Wmo aan mensen met een lichamelijke beperking. Wat is het verband tussen ondersteuning en maatschappelijke participatie?

“Zonnebloem leert inspelen op de Wmo“

“Ook de Zonnebloem moet inspelen op de Wmo,” vertelt Akke Timmermans, provinciaal voorzitter in Zuid-Holland. “Daarom organiseren we samen met Inge van Dommelen, adviseur Aandacht voor iedereen, Wmo-werksessies voor afdelingsbesturen.”

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Veldhoven organiseert voor de vijfde keer het project: 'Kruip in de huid van een ander'. In dit project worden basisscholieren bewust gemaakt wat de gevolgen zijn van het hebben van een lichamelijke beperking.

Inhoud nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen: Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord

Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Ook stuurde hij een brief over het Zorgakkoord naar de Kamer. In de plannen is een grote rol weggelegd voor gemeenten. Zij krijgen namelijk per 1 januari 2015 op grond van de Wmo een brede verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van burgers die beperkt kunnen participeren. Delen van de AWBZ worden dan gedecentraliseerd naar de Wmo. In deze extra nieuwsbrief van programma Aandacht voor iedereen schetsen wij enkele belangrijke gevolgen voor het lokale Wmo-beleid.

Mede dankzij het Platform Gehandicapten komen er toch woningen met zorg in Leidschendam.

 

“Ik sprak mensen die ik gewoonlijk niet tegenkom”

Begin maart kwamen wethouders, raadsleden en ambtenaren uit de regio Haaglanden naar een miniconferentie. Tijdens deze conferentie vertelden zelfstandig wonende cliënten hun persoonlijke verhaal over de begeleiding die ze nu nog krijgen vanuit de AWBZ. “Zichtbaarheid, daar ging het om tijdens de conferentie.” aldus een van de deelnemende wethouders. “Ik sprak mensen die ik gewoonlijk niet tegenkom.”

Passende scootmobiel: meer rijplezier

Omdat een passende scootmobiel veiliger is en meer rijplezier geeft, heeft BVM de 'keuzewijzer scootmobiel' ontwikkeld.

Voorlopers cliëntenbeweging in boek over oud worden met een handicap

21 'pioniers' uit de gehandicaptenbeweging vertellen over gevolgen ouder worden.

Factsheet 'Mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen'.

Opnieuw aandacht voor de modelverordening

De komende tijd publiceren veel gemeenten de conceptteksten van hun lokale Wmo-verordening. Wmo-raden en cliëntenorganisaties kunnen deze conceptteksten van commentaar voorzien en de gemeente adviseren. Een handig hulpmiddel hierbij is de analyse die project de Kanteling heeft gemaakt van goede en minder goede kanten van de modelverordening Wmo van VNG.

Op zoek naar de vraag achter de vraag

Een gesprek voeren om de echte vragen van mensen boven tafel te krijgen: dat is een vak apart. Zegt Martha van Biene, lector aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en programmaleider van de Wmo-werkplaats in Nijmegen.

Onderzoek oudere migranten Nijmegen

In 2010 en 2011 bundelden seniorennetwerk SWON en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hun krachten in een onderzoek onder oudere migranten in Nijmegen. Antilliaanse, Surinaamse, Indische, Molukse, Turkse, Marokkaanse ouderen werden geïnterviewd over wonen, welzijn en zorg. Alle bevindingen zijn nu samengebracht en besproken met vertegenwoordigers van de diverse gemeenschappen en instellingen.