Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Zoeken
Zoek keyword: Totaal 36 resultaten gevonden.
Thema: Blinden en slechtzienden Volgorde  

VGN presenteert vijfde aflevering e-zine 'De Transformatie' over de gehandicaptenzorg in het sociale domein.

 

Gesproken versie nieuwsbrief (YouTube)

Inhoud

 

Voortgang AVI in 2016?Informatief

Sociaal contracteren leidt tot vernieuwing in Ommen Dementiemonitor: dagactiviteiten voor mensen met dementie onder druk Oog voor doven, slechthorenden en tos? Mantelzorger: gesprekspartner in het onderzoek Met integraal pgb heeft gemeente goud in handen Niet meer rechtstandig met de brancard de trap af Cliëntondersteuning: er is werk aan de winkel Eigen regie zorgvrager vraagt om burgerparticipatie in sociale teams

Activiteiten AVI

Gemeenteraadsleden zoeken hulp bij nieuwe rol Regionaal Platform Ervaringsdeskundigheid van start Netwerken ontwikkel je rond betekenisvolle samenkomsten Welke rol(len) kies je als Wmo-raad? Samen14

Producten AVI

AVI-monitor: Steun gemeente nodig Wat heeft u over de nieuwsbrief gezegd? Nieuw! Handreiking Cliëntenperspectief op het toezicht Wmo

Kort nieuwsSignalering

 

Ook mensen met een zintuiglijke beperking ervaren problemen met de transities in de zorg. Omdat deze groep klein is en zeer speciale behoeften heeft, zijn die transities in een apart traject ondergebracht. Om de gevolgen van de transities voor deze doelgroepen te monitoren hebben de Oogvereniging en het Platform doven, slechthorenden en tos de Zorgmonitor opgezet. In twee verschillende versies, omdat de communicatiebehoeften van visueel en auditief/communicatief beperkte mensen nu eenmaal erg uit elkaar liggen.

Mensen met een visuele beperking of doofblindheid moeten zelf assertief zijn en goed uitleggen wat ze nodig hebben in hun gesprek met de gemeente. Vanaf nu kunnen zij hiervoor gratis Wmo-ondersteuning krijgen via de Oogvereniging.

 

De Zorgmonitor van de Oogvereniging en het Platform Doven, Slechthorenden en TOS is er om erop toe te zien dat niemand buiten de boot valt.

Oogvereniging: "Goed geïnformeerd is het halve werk"

Als Oogvereniging zijn we blij dat onze achterban de weg naar zorg en ondersteuning goed weet te vinden. De conclusie van de AVI-monitor is immers dat mensen met een zintuigelijke beperking weten waar ze zich moeten melden voor het gesprek met de gemeente. Zij nemen het initiatief en voelen zich geïnformeerd over het vervolgtraject bij het aanvragen van een maatwerkvoorziening. 

Ieder(in): “Ik weet nog steeds niet waar ik aan toe ben”

 Tijdens gesprekken die AVI dit voorjaar voerde, maar ook uit de vele telefoontjes en mailtjes die Ieder(in) krijgt, bleek een grote onzekerheid over de toekomst. Houd ik de begeleiding die ik op dit moment heb? Hoeveel moet ik straks aan eigen bijdrage gaan betalen? Moet ik een groter beroep op vrijwilligers doen? Opvallend veel mensen geven aan dat zij die onzekerheid fnuikend vinden.

De nieuwe Zorgmonitor van de Oogvereniging en het Platform doven, slechthorenden en tos ziet er op toe dat er geen mensen met auditieve of visuele beperkingen bij de decentralisaties buiten de boot vallen.

VGN presenteert tweede aflevering e-zine 'De Transformatie' over de gehandicaptenzorg in het sociale domein.

Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) wil de zorgwereld inzichtelijk maken voor mensen van niet-Nederlandse afkomst. Deze allochtonen of migranten vormen echter niet één groep, maar er zijn tientallen groepen en iedere groep is weer anders. Veel allochtonen blijken minder gebruik te maken van mogelijkheden aan zorg en ondersteuning. Soms omdat men de weg niet weet, soms omdat men verdwaald raakt in een veelheid van regels, soms ook omdat de taal problemen oplevert. Helaas komt dit alles de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven niet ten goede. 

Januari 2015, de gemeente heeft er taken bij gekregen. Iedereen die zorg en ondersteuning vanuit de Wmo 2015 krijgt, zal de aankomende maanden door zijn gemeente benaderd worden voor een persoonlijk gesprek. Een belangrijk gesprek. Het is immers de eerste verkenning en de start van een proces om afspraken te maken over welke ondersteuning nodig is. Een proces dat niet kan slagen zonder goede communicatie. De P van Persoonlijk mag daarbij niet vergeten worden.

AVI-handreiking over het keukentafelgesprek is aangevuld met aandachtspunten voor mensen met visuele beperkingen.

Wmo inzicht 15 verschenen

VGN presenteert vijftiende Wmo inzicht.

Handreiking voor het beoordelen van nieuwe gemeentelijke Wmo-verordeningen met aandachtspunten vanuit cliënt- en burgerperspectief.

Nadat de Wmo 2015 werd aangenomen door de Tweede Kamer organiseerden VWS en VNG samen met Aandacht voor iedereen een aantal wethouderbijeenkomsten. De wethouders gingen in gesprek met staatssecretaris Van Rijn, maar ook met cliënten.

“Voor mij is individuele begeleiding een must”

Voor gemeenten is het belangrijk oog te hebben voor de visuele beperking. Het verdiepend onderzoek laat nog weer eens zien dat mensen met een visuele beperking specifieke aandacht behoeven. Voor gemeenten is er immers winst te behalen als het gaat om het stimuleren van eigen regie en meer participatie. Met name individuele begeleiding, voor langere tijd, die gericht is op zelfredzaamheid en zelfvertrouwen is daarvoor nodig.

Bijeenkomst Aandacht voor iedereen d.d. 22-04-2014 in het Stadhuis aan de Gouverneurswal te Leeuwarden. 

De nieuwsbrief van Aandacht voor iedereen is nu ook in gesproken vorm beschikbaar.

Een aantal organisaties van kwetsbare groepen in de provincie Friesland heeft zich gebundeld. Met het vooruitzicht van de decentralisaties vroegen zij zich af hoe zij het beste een stem konden geven aan hun specifieke problematiek.

Ervaringen met de Wmo? Meld ze bij de Ooglijn!