Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Zoeken
Zoek keyword: Totaal 70 resultaten gevonden.
Thema: GGZ Volgorde  

Van begin februari tot  half maart organiseert het project Regie in de regio zes bijeenkomsten over sociale inclusie.

Eerste stap project 'Ouders praten mee': gemeenten in gesprek met ouders

Dagactiviteiten vormen een van de belangrijkste vormen van ondersteuning om mensen met dementie langer thuis te laten wonen. De dementiemonitor van Alzheimer Nederland laat echter zien dat het niet goed lijkt te gaan met deze vorm van ondersteuning: de dagbesteding wordt duurder – soms zelfs te duur – en de kwaliteit verslechtert. Het gevolg is dat mensen met dementie minder of niet meer naar een vorm van dagactiviteiten gaan. Het risico is overbelasting voor de mantelzorgers en het in het gedrang komen van het langer thuis wonen.

Mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen kunnen hun zelfstandigheid vaker behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie sneller beschikbaar is. Om dit te bereiken moeten gemeenten samen met andere partijen onder meer nieuwe betaalbare woningen regelen.

 

De Taskforce GGz gaat gemeenten helpen met het inrichten van onafhankelijke cliëntenondersteuning voor mensen met ernstige psychische problemen. 

Aandacht voor iedereen besteedt in 2015 extra aandacht aan de transitie Beschermd Wonen ggz. In oktober wordt de derde reeks bijeenkomsten georganiseerd.

De komende maanden werkt een breed samengestelde commissie aan de grondslagen van een nieuw verdeelmodel beschermd wonen. De commissie wil in oktober haar voorstellen opleveren. Het rijk kan daarna het voorstel vertalen in een nieuw model dat in mei 2016 in moet gaan.

Het Platform Volwaardig Burgerschap GGz Midden West Utrecht formuleerde tien ijkpunten voor de Wmo vanuit het perspectief van burgers met een psychische kwetsbaarheid.

LPGGz: "Zorg snel voor duidelijkheid om verergering klachten te voorkomen"

Bijna de helft van de mensen met een psychische achtergrond blijkt niet te weten waar zij zich kunnen melden voor een gesprek met de gemeente en slechts 16% van de mensen met een psychische achtergrond is gewezen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit soort onduidelijkheden van de kant van gemeenten zorgt voor extra stress en daardoor kunnen psychische klachten verergeren. 

De Transformatie 3 verschenen

VGN presenteert derde aflevering e-zine 'De Transformatie' over de gehandicaptenzorg in het sociale domein.

De stem van cliënten met psychiatrische aandoeningen in het Wmo-beleid

Annemiek Coops onderzocht in hoeverre mensen met psychiatrische aandoeningen invloed hebben in de ontwikkeling van het Utrechtse Wmo-beleid.

Brochure 'Autismevriendelijk wonen'

Nieuw! Brochure over woonproblemen van volwassenen met autisme.

 

Een kleine groep burgers uit Boxmeer en omgeving startte begin 2014 met de inrichting en verbouwing van het 1e burgerinitiatief voor kort verblijf tot de eerste ‘Bed & Breakfast’ van medeburgers met psychische klachten. Bij de opening, eind januari 2015 waren drie volledig ingerichte eenpersoonskamers en één tweepersoonskamer beschikbaar.

Aandacht voor iedereen besteedt in 2015 extra aandacht aan de transitie Beschermd Wonen ggz. In de periode mei-juni wordt een nieuwe reeks bijeenkomsten georganiseerd, nu rond het thema ‘medezeggenschap’.

Aandacht voor iedereen organiseert in 2015 opnieuw bijeenkomsten over de transitie beschermd wonen ggz. De eerste reeks bijeenkomsten vindt plaats in maart 2015.

De transitie van beschermd wonen roept bij betrokkenen veel vragen op. Veel cliënten zijn onzeker over wat hun te wachten staat. Daarom organiseerde Aandacht voor iedereen samen met het Landelijk Platform GGz en het LOC vier bijeenkomsten over beschermd wonen voor ggz-cliëntenraden en Wmo-raden.

Vertegenwoordigers van lokale cliëntenraden ggz en lvg maakten eind 2014 een tussenstand op. Op uitnodiging van de Centrale Cliëntenraad van Promens Care bespraken ze de naderende komst van de Wmo. Ook gemeenteraadsleden, Wmo-consulenten en gemeentelijke beleidsmakers waren uitgenodigd. ‘We zijn opgelucht door de open opstelling van de gemeenten’ vertelden de cliënten na een dag discussiëren.

Cliënten met een beperking en chronisch zieken stellen 10 aanbevelingen op voor gemeenten.

Ypsilon opent Wmo-meldpunt waar mensen hun ervaringen met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning kunnen melden.