Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Zoeken
Zoek keyword: Totaal 57 resultaten gevonden.
Thema: Informatie Volgorde  

Hoe denkt u, de lezer van de AVI-nieuwsbrief, over de informatievoorziening door het programma? U zoekt verdiepende informatie; niet direct praktisch toepasbaar; maar wel over het brede sociale domein.

AVI organiseert rondetafelgesprek over informele zorg: 'Gemeenten staan voor de grote uitdaging om zich alleen met initiatieven van inwoners te bemoeien als daar om gevraagd wordt.' 

 

Nieuwsbrief 38 - Aandacht voor iedereen

Inhoud Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 38

Opinie• ‘Eén mens...’: Column Joke Stoffelen• ‘Wijkteams, een zachte landing?’: Column Liesbeth van AalstInformatief• (H)erken de verschillen• Ondersteuning en zorg inzichtelijk voor migranten• Onafhankelijke cliëntondersteuning ouderen: vind het wiel niet opnieuw uit• Onafhankelijke cliëntondersteuning in uw gemeente goed geregeld?• El Refugio Boxmeer• Rechtszaken: Gemeenten opnieuw in de fout bij huishoudelijke hulpAVI producten• Handreiking 'Van Wmo-raad naar Adviesraad Sociaal Domein?• 'Handreiking 'Prioriteiten en vragen in 2015AVI activiteiten• Nieuwe themabijeenkomsten Beschermd Wonen• Raadsleden onder elkaar tijdens AVI-werkconferentie• AVI-monitor: Cliënten hebben behoefte aan persoonlijke informatie over Wmo-ondersteuning• AVI actief in 342 gemeenten• Oproep! Hoe ging het gesprek in uw gemeente?Signalering• Interessante publicatiesNieuws• Korte berichten

Zoetermeer publiceert handige informatiekaarten over Wmo-ondersteuning, jeugdhulp en Participatiewet.

Gemeenten moeten meer ruimte krijgen om beter te kunnen inspelen op lokale behoeften en initiatieven. Dat vindt minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken, aldus het blad Binnenlands Bestuur. Plasterk wil een aantal gemeenten daarom de mogelijkheid geven om knellende wetten en regels tijdelijk buiten werking te stellen of alternatieve regels uit te proberen.

Zorgverzekeraars Nederland publiceert een handreiking over onafhankelijke cliëntondersteuning.

Het elfde kennisdossier van Aandacht voor iedereen schetst de kansen voor integrale wijkgerichte zorg en ondersteuning. 

Hier beschrijft het programma Aandacht voor iedereen (AVI) welke activiteiten in 2016-2017 worden ondernomen.

Programma ‘Aandacht voor Iedereen II’ (2016-2017)

Nieuw programma

Ook in 2016-2017 zijn lokaal en regionaal AVI-adviseurs actief om Wmo-raden, Raden Sociaal domein, cliëntenraden, lokale belangenbehartigers en gemeenten te ondersteunen bij de veranderingen in het sociale domein. 

Betrekken

De focus ligt op het betrekken van inwoners en cliënten bij vraagstukken die voor hen essentieel zijn. De AVI-adviseurs werken voor het programma ‘Aandacht voor iedereen II’, een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF, Ieder(in), Landelijk Platform GGZ, Zorgbelang Nederland en de Koepel van Raden Sociaal Domein. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

 

 

De Landelijke Cliëntenraad heeft de factsheet ‘VN-verdrag en de Participatiewet: informatie voor gemeenten’ uitgebracht.

 

Iedere gemeente moet zijn eigen kwaliteitsbeleid vormgeven. Ieder(in) en Aandacht voor iedereen hebben een handreiking samengesteld voor Wmo-raden en belangenbehartigers om - vanuit cliëntenperspectief - hun gemeente te adviseren over het gemeentelijk kwaliteitsbeleid voor zeer kwetsbare burgers.

Het keukentafelgesprek is belangrijk om maatschappelijke ondersteuning te verkrijgen. Deze leidraad geeft 25 aanbevelingen om de rol van de burger bij dat keukentafelgesprek te versterken.

AVI stuurde brief aan Wmo-wethouders en Wmo-raden met aanbevelingen voor gemeentelijke voorlichtingscampagnes over Wmo.

Dit kennisdossier helpt Wmo-raden en cliëntenorganisaties zodat zij een eigen mening over de voor- en nadelen van coöperaties kunnen vormen. Zo kunnen zij beslissen in hoeverre zij die coöperaties willen ondersteunen.

Bijeenkomst Aandacht voor iedereen d.d. 22-04-2014 in het Stadhuis aan de Gouverneurswal te Leeuwarden. 

De nieuwsbrief van Aandacht voor iedereen is nu ook in gesproken vorm beschikbaar.

Met dit zevende kennisdossier geven we handvatten aan Wmo-raden en cliëntenorganisaties zodat zij een zo goed mogelijk gesprekspartner zijn voor de gemeenten over het Wmo-inkoopbeleid. Immers, uiterlijk 1 oktober 2014 moeten alle gemeenten hun contracten met instellingen hebben gesloten.

Inhoud AVI-nieuwsbrief 27, 13 maart 2014

Kennisdossier 'Van beleid naar inkoop' Handreiking 'Inspreken na de gemeenteraadsverkiezingen' Informatiekaarten Hervorming langdurige zorg Bijeenkomsten over zingeving in de Wmo Meld ervaringen Wmo bij Ooglijn

Checklist decentralisaties zet 57 risico's op een rij.

 Het TransitieBureau Wmo heeft vijf informatiekaarten gepubliceerd waarin de belangrijkste informatie over de decentralisaties per onderwerp wordt samengevat. De informatiekaarten gaan in op de situatie vanaf 2015 en de gevolgen voor gemeenten.

Wmo-congres 2014 georganiseerd door Zorg+Welzijn en Reedbusiness-events.