Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Zoeken
Zoek keyword: Totaal 686 resultaten gevonden.
Thema: Aandacht voor iedereen Volgorde  

Hulp van buren en vrijwilligers is meestal geen blijvende oplossing is het meestal niet, blijkt uit de AVI-monitor.

Hoe ervaren burgers die (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn het dagelijks leven? Wat zijn de ervaringen van hun mantelzorgers en met welke oplossingen kunnen zij zich redden? Vragen van belangenbehartigers en Wmo-raden in aanloop van de AWBZ-decentralisatie. Het antwoord komt van de AVI-cliëntenmonitor.

De gemeentelijke Monitor Sociaal Domein geeft per gemeente inzicht in de resultaten van Jeugdwet en Wmo.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil ook 'het verhaal van de cliënt horen' bij het beoordelen van kwaliteit van zorg.

Hoe vind ik een Adviseur Versterking Wmo?

Programma ‘Aandacht voor iedereen’ kent zo'n 25 ‘Adviseurs Versterking Wmo’. Deze adviseurs zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten voor Wmo-raden, regionale en lokale belangenorganisaties, en gemeenten.

Tot 2015 kwamen gemiddeld 1.100 Wmo-zaken voor de rechter. In de eerste negen maanden van dit jaar waren dat er al 1.688.

"Goede gemeentelijke ondersteuning begint bij de luisterende en meedenkende consulent" is de conclusie van deskundigen die op verzoek van AVI met elkaar in gesprek gingen.

PCOB-directeur Els Hekstra vindt het een slechte zaak dat de mensen die hulp en ondersteuning het meeste nodig hebben, het hardst worden getroffen door de perikelen rond het pgb en de SVB.

Directeur Manon Vanderkaa van de Unie KBO pleit voor het oormerken van zorgbudget, een maximumstijging voor de hoogte van de eigen bijdrage en compensatie van zorgkosten bij een laag inkomen. Dit opdat gemeenten de zorgkosten binnen de perken kunnen houden.

De AVI-monitor was bron voor artikel 'Het Keukentafelgesprek: Sleutel tot succes van de Wmo 2015?' in tijdschrift Klachtrecht.

ANBO stelt spelregels op voor Wmo-onderzoek door gemeenten.

Verschenen: Zorgbelang@ctueel, nieuwsbrief uit Limburg met nieuws over de Wmo en 'Bouwen aan Limburgse vitaliteit’.

Volg je een MBO-opleiding? Of wilde je die graag volgen? En heb je ook een chronische aandoening? Dan zoeken we jouw ervaring!!

VGN presenteert vijfde aflevering e-zine 'De Transformatie' over de gehandicaptenzorg in het sociale domein.

De AVI-cliëntenmonitor Zorg naar gemeenten geeft zicht op de beleving en ervaringen van cliënten en mantelzorgers. De monitor bestaat uit digitale vragenlijsten, persoonlijke gesprekken en in een aantal gemeenten ook groepsgesprekken. Eind 2015 zijn er vier digitale raadplegingen afgerond en het rapport van het vierde verdiepende onderzoek komt binnenkort beschikbaar. De uitkomsten zijn gebruikt om de leefwereld van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben te verbeteren.

De cliëntenorganisaties doen veel aanbevelingen voor gemeenten. In een factsheet die naar Wmo-wethouders, Wmo-raden en plaatselijke belangenbehartigers is gestuurd pleiten ze bijvoorbeeld voor het verbeteren van mantelzorgondersteuning en respijtzorg.

De negen AVI-partners blijven de overheid oproepen tot actie, maar ze bieden ook actief hun hulp, netwerk en expertise aan om de informele zorg en de keukentafelgesprekken te verbeteren.

De digitale raadpleging Zorg naar gemeenten – Goed voor elkaar? Vroeg ook naar ervaringen met de gemeente. Veel deelnemers antwoorden dat het gesprek met de gemeente over ondersteuning nog niet naar wens verloopt. 

Mensen halen veel voldoening uit burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk, maar vooral mantelzorgers ervaren ook de nodige knelpunten. Dit blijkt uit de vierde digitale raadpleging Zorg naar gemeenten – Goed voor elkaar?

 

"Ik heb tegenbeweging nodig" stelt Pieter Hilhorst.