Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Zoeken
Zoek keyword: Totaal 564 resultaten gevonden.
Thema: Nieuws Volgorde  

Hulp van buren en vrijwilligers is meestal geen blijvende oplossing is het meestal niet, blijkt uit de AVI-monitor.

Sociaalweb.nl selecteerde acht inspirerende voorbeelden van burgercoöperaties.

De Centrale Raad van Beroep houdt op 23 maart een zitting over de toepassing van de Wmo 2015 door gemeenten.

Van begin februari tot  half maart organiseert het project Regie in de regio zes bijeenkomsten over sociale inclusie.

De gemeentelijke Monitor Sociaal Domein geeft per gemeente inzicht in de resultaten van Jeugdwet en Wmo.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil ook 'het verhaal van de cliënt horen' bij het beoordelen van kwaliteit van zorg.

Tot 2015 kwamen gemiddeld 1.100 Wmo-zaken voor de rechter. In de eerste negen maanden van dit jaar waren dat er al 1.688.

"Goede gemeentelijke ondersteuning begint bij de luisterende en meedenkende consulent" is de conclusie van deskundigen die op verzoek van AVI met elkaar in gesprek gingen.

PCOB-directeur Els Hekstra vindt het een slechte zaak dat de mensen die hulp en ondersteuning het meeste nodig hebben, het hardst worden getroffen door de perikelen rond het pgb en de SVB.

Directeur Manon Vanderkaa van de Unie KBO pleit voor het oormerken van zorgbudget, een maximumstijging voor de hoogte van de eigen bijdrage en compensatie van zorgkosten bij een laag inkomen. Dit opdat gemeenten de zorgkosten binnen de perken kunnen houden.

De AVI-monitor was bron voor artikel 'Het Keukentafelgesprek: Sleutel tot succes van de Wmo 2015?' in tijdschrift Klachtrecht.

ANBO stelt spelregels op voor Wmo-onderzoek door gemeenten.

Verschenen: Zorgbelang@ctueel, nieuwsbrief uit Limburg met nieuws over de Wmo en 'Bouwen aan Limburgse vitaliteit’.

Volg je een MBO-opleiding? Of wilde je die graag volgen? En heb je ook een chronische aandoening? Dan zoeken we jouw ervaring!!

VGN presenteert vijfde aflevering e-zine 'De Transformatie' over de gehandicaptenzorg in het sociale domein.

"Ik heb tegenbeweging nodig" stelt Pieter Hilhorst.

SCP onderzocht omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014.

Eerste stap project 'Ouders praten mee': gemeenten in gesprek met ouders

Gemeenten hebben voldoende sturingsinstrumenten als inkoper in het sociale domein, maar ze gebruiken ze nog onvoldoende.

De Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders brengt de ervaringen van jongeren en ouders met toegankelijkheid en kwaliteit van jeugdhulpvoorzieningen in beeld.