Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Home Aanbod Kennisdossiers Kennisdossier onafhankelijke cliëntondersteuning
Versturen Afdrukken

Kennisdossier onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliëntondersteuners kunnen burgers helpen bij vragen als: hoe kan ik mijn wensen goed formuleren, hoe kom ik bij de juiste instantie, hoe kan ik een zorgplan opstellen? Onafhankelijke cliëntondersteuning biedt burgers die behoefte hebben aan ondersteuning of zorg op diverse levensgebieden (werk en inkomen, zorg, onderwijs en begeleiding) de mogelijkheid voor informatie, advies en ondersteuning.

In de praktijk zijn er diverse knelpunten rond de beschikbaarheid, toegankelijkheid, deskundigheid en onafhankelijkheid van cliëntondersteuning. Dit kennisdossier biedt inzicht in de huidige stand van zaken en reikt suggesties aan voor zowel inhoudelijke aanbevelingen als concrete initiatieven. Vanuit het belang van de burger is het noodzakelijk dat cliëntenorganisaties en adviesraden het thema bij de gemeenten agenderen.