Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Home Aanbod Kennisdossiers Kennisdossier ‘VN-verdrag' na ratificatie
Versturen Afdrukken

Kennisdossier ‘VN-verdrag' na ratificatie

De twee centrale vragen van dit kennisdossier zijn: wat betekent het VN-verdrag voor gemeenten en wat zijn de specifieke aandachtspunten vanuit het cliëntenperspectief voor Wmo-raden en lokale belangenorganisaties om gebruik te maken van de mogelijkheden van het verdrag?

De Verenigde Naties hebben het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking in december 2006 aangenomen. In het VN-verdrag zijn de rechten van mensen met een beperking op verschillende levensterreinen vastgelegd. Uitgangspunt van het VN-verdrag is dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.

 

'VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking’ geratificeerd

Nederland heeft het verdrag inmiddels ook bekrachtigd (‘geratificeerd’ is de officiële term die vaak wordt gebruikt). Landen die het VN-verdrag ratificeren zijn verplicht om te werken aan een inclusieve samenleving. Om te voldoen aan de politieke en burgerrechten van mensen met een beperking, moest Nederland twee wetten aanpassen: de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Kieswet. Deze wetsaanpassingen zijn behandeld in de Tweede en Eerste Kamer en doorgevoerd.

De Tweede kamer is in januari 2016 akkoord gegaan met ratificatie van het VN-Verdrag en de Eerste Kamer is in 12 april 2016 akkoord gegaan.

Niet alleen de landelijke en lokale overheid moeten nu werken aan een inclusieve samenleving. Ook Wmo-raden, lokale belangenorganisaties en mensen met een beperking zelf moeten aan de slag. Een inclusieve samenleving is immers een taak van ons allemaal. Motto bij het VN-verdrag is ‘niets over ons’, zonder ons’ (‘nothing about us, without us’).

Toepassen van VN-verdrag in gemeenten

In dit kennisdossier laten we zien hoe Wmo-raden en belangenorganisaties het VN-verdrag in hun gemeenten kunnen toepassen. We doen dit onder meer door de samenhang met andere (decentrale) wet- en regelgeving te laten zien. En u vindt suggesties, tips en voorbeelden om het VN-verdrag lokaal in de praktijk te brengen.

Enkele tips om het VN-verdrag in de praktijk te brengen:

  • Ga met elkaar in gesprek over het VN-verdrag
  • Breng obstakels in kaart
  • Organiseer maatschappelijk draagvlak
  • Bouw aan politiek, bestuurlijk en ambtelijk draagvlak
  • Sluit aan bij lokale gebeurtenissen
  • Wees constructief en draag oplossingen aan

Verder lezen?