Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Home Aanbod Kennisdossiers Kennisdossier Wonen
Versturen Afdrukken

Kennisdossier Wonen

Mensen met een beperking en ouderen willen graag zo zelfstandig mogelijk (blijven) wonen. De overheid stimuleert dit met haar beleid. In dit kennisdossier staan beschreven de achtergronden van die ontwikkeling en de bevorderende en belemmerende factoren.

In dit dossier gaan we in op de verschillende rollen van de burgers en beschouwen we enkele dilemma’s, zoals de eigen verantwoordelijkheid van mensen en het vraagstuk van privacy. We eindigen met ruim 20 aanbevelingen, zowel inhoudelijk als procesmatig voor adviesraden sociaal domein en belangenbehartigers.