Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief AVI-extra : oproep onderzoek vg

 

Nieuwsflits: Verzoek m.b.t. onderzoek mensen met verstandelijke beperkingen

 

Beste lezer van de AVI-nieuwsbrief,

Zorgbelang Gelderland | Utrecht - een van de AVI-deelnemers - gaat een onderzoek doen dat zich richt op mensen met een verstandelijke beperking. Om het onderzoek succesvol uit te kunnen voeren is inbreng nodig van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Behoort u tot deze doelgroep en wilt u meedoen? Dan kunnen we uw inbreng goed gebruiken.

Wat houdt het in?

Het doel van het onderzoek is om beter inzicht te krijgen in hoeverre het aanbod van zorg aansluit op de wensen en behoeften van de mensen die het daadwerkelijk nodig hebben. Door middel van korte vragenlijsten, die u via e-mail ontvangt, proberen we de onderzoeksvraag te beantwoorden. Er zullen enkele vragenlijsten (verdeeld over een langere periode) verstuurd worden. U bepaalt per vragenlijst of u meedoet en bent uiteraard niets verplicht. Deelnemen kan anoniem.

Wie kan meedoen?

De vragen zijn gericht op mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten die betrokken zijn bij de keuzes in zorgaanbod die moeten worden gemaakt. Dat kan familie zijn, maar ook vrienden en mantelzorgers.

Over Zorgbelang

Zorgbelang komt op voor de belangen van iedereen die zorg nodig heeft. Voor mensen met een verstandelijke beperking is bijvoorbeeld het project ‘Hoor mij nou’ uitgevoerd. Daarin is gekeken naar de kwaliteit van leven en de vertaling ervan naar beleid voor gemeenten.

Hoe doet u mee?

Behoort u tot de doelgroep en wilt u meedoen? Stuur simpelweg een e-mailtje naarralphschaareman@zorgbelanggelderland.nl. Geef bij het onderwerp aan ‘aanmelden onderzoek’. Na de zomervakantie ontvangt u nader bericht.

Hartelijk dank,

Ralph Schaareman, projectleider
Zorgbelang Gelderland | Utrecht