Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Themabijeenkomsten Beschermd Wonen

Aandacht voor iedereen besteedt in 2015 extra aandacht aan de transitie Beschermd Wonen ggz. In oktober wordt de derde reeks bijeenkomsten georganiseerd. 

De themabijeenkomsten zijn bedoeld voor leden en ondersteuners van cliënten- en familieraden in de ggz die actief zijn op lokaal en regionaal niveau, bijvoorbeeld bij instellingen voor Beschermd Wonen/Ribw, ggz-instellingen en de maatschappelijke opvang, maar ook in Wmo-raden of als lid van een (ggz)cliëntenorganisatie.

Tijdens deze middagbijeenkomst wordt u bijgepraat over:

  • Actuele ontwikkelingen rondom Beschermd Wonen
  • Kwaliteit van zorg en uitstroom (voorwaarden)
  • Eisen voor zelfstandig wonen en woonbeleid van gemeenten voor de ggz-doelgroep
  • Uitwisseling goede voorbeelden

Waar en wanneer?

De bijeenkomsten vinden plaats op:

Wanneer

Tijd

Regio

Waar

Maandag 5 oktober 2015

14.00-16.30 uur

Groningen, Friesland, Drenthe

Assen

Maandag 12 oktober 2015

14.00-16.30 uur

Overijssel, Gelderland

Apeldoorn

Dinsdag 13 oktober 2015

14.00-16.30 uur

Limburg, Noord-Brabant

Venlo

Donderdag 15 oktober 2015

14.00-16.30 uur

Noord-Holland

Amsterdam

Dinsdag 20 oktober 2015

14.00-16.30 uur

Zuid-Holland, Zeeland

Rotterdam

Maandag 26 oktober  2015

14.00-16.30 uur

Utrecht, Flevoland

Utrecht

 

De zaal is open vanaf 13.45 uur. U kunt dan kennismaken met de andere deelnemers en de begeleiding. De bijeenkomst start om 14.00 uur en duurt tot uiterlijk 16.30 uur. Tussendoor is er een korte pauze.

Ondersteunend materiaal

Het materiaal dat tijdens de bijeenkomst wordt gebruikt ontvangt u achteraf per e-mail. Er wordt geen verslag van de bijeenkomst gemaakt.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: secretariaattransitie1@iederin.nl onder vermelding van uw naam, contactgegevens, organisatie en de bijeenkomst die u bij wilt wonen.
Aanmelden is mogelijk tot vijf werkdagen voor de bijeenkomst. Na aanmelding ontvangt u per mail een bevestiging, plus het adres van de locatie.

Verder lezen

Uit de eerdere themabijeenkomsten voor ggz-cliëntenraden en cliëntenraden uit de maatschappelijke opvang bleek dat de overgang van Beschermd Wonen een ingewikkelde transitie is: het gaat namelijk niet alleen over begeleiding, maar ook over wonen en andere kwesties zoals veranderende vormen van inspraak en medezeggenschap.

Tot slot

Heeft u vragen, neem dan contact op met het AVI-secretariaat: T 030 720 0012 of secretariaattransitie1@iederin.nl