Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Workshop medezeggenschap

In gesprek met cliënten over eigen kracht

 

AVI en Ons Tweede Thuis organiseerden in Noord-Holland voor cliënten(raden) en mantelzorgers van mensen met een (verstandelijke) beperking een serie bijeenkomsten over het thema ‘Eigen kracht’. In oktober wordt de reeks afgesloten met een workshop medezeggenschap.

 

De AVI-adviseurs in Noord-Holland organiseerden in de periode mei-juli samen met Ons Tweede Thuis, een instelling voor mensen een (verstandelijke) beperking, vier bijeenkomsten voor cliënten(raden) en mantelzorgers. Onderwerp van gesprek was de nieuwe Wmo: het contact met de gemeente, het gesprek en eigen kracht. De serie bijeenkomsten wordt in oktober afgesloten met een workshop tijdens de dag van de medezeggenschap waar ruim 100 leden van lokale cliëntenraden aanwezig zijn.

Iedereen doet mee

Ons Tweede Thuis benaderde Aandacht voor iedereen als onafhankelijke organisatie. Ons Tweede Thuis wilde ook dat de bijeenkomsten in gescheiden groepen plaatsvinden: enerzijds cliënten, anderzijds ouders en mantelzorgers. Door deze aanpak kunnen cliënten makkelijker hun eigen verhaal vertellen. Het resultaat was dan ook dat iedereen echt mee deed.
Bij alle groepen was eveneens een deskundige van de betreffende gemeente aanwezig. Hij kon de Wmo-verordening toelichten en vragen beantwoorden. Zo hoorden cliënten en ouders wat zij van hun gemeente kunnen verwachten en wat de gemeente van hen verwacht.

Toelichting nieuwe Wmo

De bijeenkomsten begonnen met een korte toelichting op de Wmo en de overgangsregeling. Daarbij werd onder meer verteld over eigen bijdragen en het gesprek (‘keukentafelgesprek’) met de gemeente.

Storyboard 'De Wmo'

Het contact met de gemeente

Daarna werd het thema ‘afspraak maken’ besproken. Zo werden cliënten zich meer bewust van alle aspecten in het contact met de gemeente en het belang van ondersteuning bij het gesprek. 

Storyboard 'Contact met gemeente' Storyboard 'Gesprek met de gemeente'

Eigen kracht

De deelnemers bespraken samen hoe hun eigen kracht het beste tot zijn recht komt, zowel in het persoonlijk plan als bij de cliëntondersteuning.
Tijdens de bijeenkomsten bleek dat cliënten goed konden aangeven waar hun eigen kracht ligt. Maar ze wisten ook op welke onderdelen zij een steuntje in de rug nodig hebben.

Storyboard 'Eigen kracht'

Het vervolg

De mede door AVI ontwikkelde methodiek bleek goed te werken. Ons Tweede Thuis was enthousiast over inhoud en aanpak van de workshops. Er is een proces op gang gekomen doordat cliënten, ouders en mantelzorgers hun verhaal konden vertellen en antwoord kregen op hun vragen. Een complex begrip als ‘Eigen kracht’ is duidelijk geworden en nu moet de instelling aan de slag, bijvoorbeeld door cliënten meer te betrekken bij het persoonlijk plan. En AVI is uitgenodigd om tijdens de dag van de medezeggenschap een workshop medezeggenschap te komen geven. Wordt vervolgd…

 

Meer informatie: Esther Anker en Yvonne Steemers (AVI-adviseurs Noord-Holland)