Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Home Aanbod Nieuwsbrieven Nieuwsbrief juli 2017 - extra
Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief juli 2017 - extra

Inhoud

  1. Handreiking over de aanpak van armoede op lokaal niveau
  2. Verkiezingspamflet van MIND: ‘Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018’
  3. Op weg naar meer toegankelijkheid in het vervoer?

 

1. Handreiking over de aanpak van armoede op lokaal niveau

Armoede is een situatie waarin er onvoldoende materiële, culturele en sociale middelen zijn, waardoor mensen zijn uitgesloten van een levensstandaard die als minimaal wordt gezien. Armoede heeft een negatief effect op de gezondheid en het welzijn van mensen. Armoede onder Nederlanders, vooral onder gezinnen met kinderen, neemt toe. Er wordt veel energie gestoken in het terugdringen van armoede, maar de huidige maatregelen lijken niet te werken.

De vraag die in deze handreiking centraal staat: welke maatregelen kunnen op gemeentelijk niveau genomen worden om armoede te verminderen? Het gaat daarbij om maatregelen die de gemeente, mensen zelf en maatschappelijke organisaties op lokaal niveau kunnen nemen.

Terug naar boven

 

2. Verkiezingspamflet van MIND: ‘Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018’

Op 18 maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraden, een goed moment om vanuit de cliëntenbeweging een bijdrage te leveren aan de lokale politiek. De politieke partijen zijn immers bezig hun verkiezingsprogramma’s op te stellen.

Mind, landelijk platform psychische gezondheid, heeft daarom recent een verkiezingspamflet uitgebracht met de aandachtspunten van mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. U kunt dat pamflet gebruiken in de contacten met de lokale politiek.

U kunt het programma ook aanvullen of aanpassen vanuit uw lokale situatie en een word-versie aanvragen. Stuur daarvoor een mail naar jenny.dejeu@wijzijnmind.nl.

Terug naar boven

 

3. Op weg naar meer toegankelijkheid in het vervoer?

Samen met reizigersorganisatie Rover en de gemeente Zeist heeft ‘Aandacht voor Iedereen’ op 23 juni jl. een studiebijeenkomst georganiseerd over ‘Vervoer in de buurt, wat werkt wel en wat werkt niet?’ In dit artikel staat een korte impressie van deze bijeenkomst.

Terug naar boven