Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Home Aanbod Nieuwsbrieven Koplopergemeenten cliëntondersteuning gezocht
Versturen Afdrukken

Koplopergemeenten cliëntondersteuning gezocht

Staat cliëntondersteuning in uw gemeente hoog op de agenda? Werken inwoners, professionals, vrijwilligers en de gemeente samen om goede cliëntondersteuning van de grond te krijgen? Zitten er in de aanpak mooie vernieuwingen die voor andere gemeenten interessant kunnen zijn? Dan zijn wij op zoek naar uw gemeente. Wij zoeken verspreid over het land  Koplopers cliëntondersteuning.

De cliëntondersteuning is sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in 2015 volop in ontwikkeling. Er zijn veel mooie vernieuwingen, maar er zijn ook nog veel verbeteringen mogelijk en nodig.

Voortouw

Om die ontwikkeling een impuls te geven heeft de VNG samen met de cliëntenorganisatie Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein het initiatief genomen tot het project Koplopers Cliëntondersteuning. Wij willen de gemeenten die vooroplopen in het vernieuwen en het verbeteren van de cliëntondersteuning in het zonnetje zetten en hen vragen in hun regio het voortouw te nemen bij het ontwikkelen van goede, zichtbare cliëntondersteuning.

Waarom?

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een waardevol middel dat ervoor zorgt dat ons stelsel van ondersteuning en zorg voor zoveel mogelijk mensen helder en toegankelijk is. Cliëntondersteuning helpt mensen bij het maken van bewuste keuzes en vergroot de zelfredzaamheid. Cliëntondersteuning zorgt ook voor een evenwichtig en goed voorbereid gesprek tussen gemeente en inwoner.

Met dit project willen VNG, Ieder(in) en de Koepel, met ondersteuning van kennisinstituut Movisie,

  • cliëntondersteuning voor burgers en beleidsmakers beter zichtbaar maken,
  • alle partijen van elkaars ervaringen laten leren,
  • en bevorderen dat mensen gebruik gaan maken van cliëntondersteuning.

Criteria

De VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein zullen de koplopers selecteren. Daarbij staan drie criteria voorop:

  1. Staat cliëntondersteuning op de agenda in de gemeente (of regio), leeft het?
  2. Is het een gezamenlijk en lerend ontwikkelingsproces van gemeente, burgers/cliënten, professionals en vrijwilligers?
  3. Zijn er mooie vernieuwingen op bepaalde aspecten, bijvoorbeeld bekendheid, levensbreedheid, inhoudelijke invulling, koppeling professionals-vrijwilligers?

Wij hopen in elke provincie minstens één koploper te vinden.

Stokje 

Het project start met een feestelijke aftrapbijeenkomst met de koplopergemeenten. Daarna gaan de koplopers in hun regio aan de slag. Interessante resultaten zullen landelijk exposure krijgen. We sluiten voorjaar 2018 af met een slotbijeenkomst waar we de successen zullen delen en het stokje overgeven aan de nieuwe colleges die in 2018 van start gaan.

Achtergrondinfo Koplopers

Aanmelden

Bent u - of kent u - een gemeente die vooroploopt in het samen vorm geven aan de nieuwe cliëntondersteuning? Meld u uiterlijk woensdag 7 juni eind van de dag aan als kandidaat. U kunt de voordracht mailen aan post@iederin.nl