Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Home Aanbod Nieuwsbrieven Nieuwsbrief april 2017
Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief april 2017

Inhoud

 

 

1. Veelgestelde vragen Participatiewet

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet. Gemeenten staan voor een grote uitdaging. Niet alleen komen er nieuwe taken op gemeenten af, maar er wordt ook flink bezuinigd.

Gemeenten moeten dus meer doen met minder geld. Maar er zijn ook kansen. Eén partij, de gemeente, krijgt zeggenschap over bijna het hele sociale domein. De veranderingen maken het gemeenten mogelijk om verbindingen te leggen tussen diverse wetten en échte veranderingen te bewerkstelligen.

Adviesraden kunnen hierbij een belangrijke taak hebben. Adviesraden stellen daarom regelmatig vragen aan de adviseurs van Zorgbelang Overijssel / Aandacht voor iedereen over onder andere de Participatiewet. Zij hebben een aantal daarvan uitgewerkt en beantwoord in de bijgevoegde in deze brochure.

Terug naar boven

 

2. Mantelzorg en Kwaliteit van Leven

Vanuit het landelijk programma Aandacht voor Iedereen wordt jaarlijks een bijeenkomst voor cliënten en mantelzorgers georganiseerd onder de prachtige titel Ogen & Oren. Tijdens deze bijeenkomst staan ervaringen rondom een bepaald thema uit de veranderingen in de zorg centraal.

Voor deze bijeenkomst is in Flevoland gekozen voor het thema mantelzorg en kwaliteit van leven. De overbelasting van mantelzorgers is een veel gehoorde zorg. De vraag of de inzet van mantelzorgers wel houdbaar is op de lange termijn wordt ook vaak geuit.

Terug naar boven

 

3. Handreiking gemeenteraadsverkiezingen 2018

In maart 2018 zijn de volgende verkiezingen voor de gemeenteraden. Dat betekent dat politieke partijen in de komende maanden hun verkiezingsprogramma’s opstellen, kandidaat-raadsleden selecteren, verbindingen leggen met burgers en organisaties en zich op allerlei andere manieren voorbereiden op die verkiezingen.

Het zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen na de decentralisaties via de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen is dit jaar een goede gelegenheid om de politieke partijen en kandidaat-raadsleden te benaderen. U kunt hen uw suggesties aanreiken voor een goed gemeentelijk beleid en voor de transformatie van onder andere welzijn, zorg, arbeid en wonen vanuit burgerperspectief.

Vanuit het programma ‘Aandacht voor Iedereen’ geven wij u via deze handreiking zowel enkele algemene ideeën vanuit burgerperspectief als 15 concrete inhoudelijke aandachtspunten voor het gemeentelijk beleid. Vervolgens reiken wij enkele suggesties aan voor initiatieven in het contact met een politieke partij of gemeenteraadslid.

Terug naar boven

 

4. Kennisdossier Wonen

Mensen met een beperking en ouderen willen graag zo zelfstandig mogelijk (blijven) wonen. De overheid stimuleert dit met haar beleid. In dit kennisdossier staan beschreven de achtergronden van die ontwikkeling en de bevorderende en belemmerende factoren.

In dit dossier gaan we in op de verschillende rollen van de burgers en beschouwen we enkele dilemma’s, zoals de eigen verantwoordelijkheid van mensen en het vraagstuk van privacy. We eindigen met ruim 20 aanbevelingen, zowel inhoudelijk als procesmatig voor adviesraden sociaal domein en belangenbehartigers.

Terug naar boven

 

5. Bijeenkomsten over Wonen

Steeds vaker wonen mensen met een beperking en ouderen zelfstandig. Dat geeft nieuwe vraagstukken: Zijn er voldoende geschikte woningen en woonvormen beschikbaar? Is de ondersteuning bij het wonen goed geregeld? Is er aandacht voor veiligheid en het voorkomen van eenzaamheid?

In april en mei organiseren programma AVI, Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, Mind Platform psychische gezondheid, Zorgbelang Nederland en de Koepel adviesraden sociaal domein verspreid door het land 7 themabijeenkomsten over wonen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor belangenbehartigers die zich willen verdiepen in wonen en zorg. Opkomen voor woonbelangen betekent samenwerken, bijvoorbeeld met huurdersorganisaties of woonadviescommissies. In deze bijeenkomsten wordt kennis gedeeld over het inventariseren van knelpunten bij het wonen, de woonvisie en lokale prestatieafspraken en het samenwerken binnen de gemeente of regio. U bent van harte welkom bij één van de bijeenkomsten:

  • Drenthe: 4 april, 14 tot 16.30 uur, Hoogeveen (heeft inmiddels plaatsgevonden)
  • Overijssel: 13 april, 14 tot 16.30 uur, Nijverdal (Overijssel) (heeft inmiddels plaatsgevonden)
  • Limburg/Brabant: 9 mei, 16 tot 18.30 uur, Horst aan de Maas
  • Utrecht/Flevoland: 11 mei, 10 tot 12.30 uur, Amersfoort
  • Noord/Zuid Holland: 16 mei, 10 tot 15.00 uur, Gouda
  • Friesland/Groningen: 18 mei, 14 tot 16.30 uur, Marum
  • Gelderland: 19 mei, 10 tot 12.30 uur, Arnhem

Aanmelden kan via secretariaattransitie1@iederin.nl, onder vermelding van uw naam, plaats, organisatie en datum van de bijeenkomst.

Terug naar boven

 

6. Nieuwe functie Petra van der Horst

Met ingang van 1 april 2017 is Petra van der Horst benoemd als directeur van de Koepel van Adviesraden sociaal domein. Deze functie zal zij uitvoeren naast haar rol als programmamanager Aandacht voor Iedereen.

Het is een functie voor acht uur per week. Er zijn werkafspraken gemaakt over de wijze waarop zij beide functies zal bekleden.

Terug naar boven

 

7. Samen aan zet in Nijkerk

In de gemeente Nijkerk is een radicaal initiatief gestart om de samenleving het voortouw te doen nemen bij het opstellen en uitvoeren van plannen voor de inrichting van de lokale samenleving.

Deze nieuwe aanpak stimuleert vragen over de wijze waarop vernieuwing van de lokale democratie kan worden vorm gegeven. Welke nieuwe vormen van samenspel tussen gemeente en samenleving zijn gewenst en mogelijk? Kan de representatieve democratie worden aangevuld met nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid? Zijn alle betrokken partijen (samenleving, gemeenteraad, ambtelijke organisatie) in staat zich een nieuwe rol eigen te maken?

Terug naar boven

 

8. Publicaties en signalementen


Brochures, publicaties

Recent zijn er bij Vilans en Movisie verschillende publicaties verschenen die mogelijk interessant voor u zijn. Voor een overzicht met een korte inleiding van de verschillende publicaties klikt u op onderstaande links.

Terug naar boven