Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief november 2016

Inhoud

 

 1. Psychische crises voorkomen 
 2. Meedoen is winnen
 3. Terugblik inspiratiebijeenkomst burgerparticipatie
 4. Handreiking resultaatbekostiging: manier van sturen op resultaten in sociaal domein 
 5. In voor zorg Congres 'Sociaal werk beweegt!' - In voor zorg!
 6. Pgb een belangrijk onderwerp en hoog op politieke agenda
 7. Signalementen

 

 

1. Psychische crises voorkomen

De vele veranderingen in de langdurige zorg van de afgelopen jaren raken in toenemende mate de psychiatrie. Aan de ene kant staat de crisisopvang in de geestelijke gezondheidszorg (GGz) onder druk als gevolg van het afbouwen van plaatsen. Aan de andere kant kunnen gemeenten een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van crisis, aan herstel en kansen bieden voor participatie. Maar hoe?

Terug naar boven

2. Meedoen is winnen

Arnie Craninckx is 53 jaar en werd in 2010 getroffen door een herseninfarct. Over haar ervaringen na dit infarct heeft zij het boek ‘Prettig gestoord brein’ geschreven. In dit boek neemt zij u mee in haar leven met hersenletsel en beschrijft zaken waartegen zij in het dagelijks leven aanloopt.

Terug naar boven

3. Terugblik inspiratiebijeenkomst burgerparticipatie

Op 6 oktober organiseerden adviseurs van het programma ‘Aandacht voor Iedereen’, onder leiding van dagvoorzitter Alice Makkinga, de inspiratiebijeenkomst burgerparticipatie. Het was een groot succes. Er waren bijna 100 personen aanwezig. Ervaringsdeskundigen, leden van adviesraden en cliëntenraden, wethouders, ambtenaren en medewerkers van instellingen namen deel aan deze bijeenkomst. 

Terug naar boven

4. Handreiking resultaatbekostiging: manier van sturen op resultaten in sociaal domein

Resultaatbekostiging is een relatief nieuw begrip in het sociaal domein. In de veelheid van ontwikkelingen rond het inkoopbeleid wordt het steeds belangrijker. Als een manier waarop gemeenten hun opdrachtgeverschap in het sociaal domein kunnen realiseren. Resultaatbekostiging wordt door gemeenten gezien als een manier om meer te sturen op kwaliteit, regie te houden over te behalen resultaten, innovatie te stimuleren en de kosten te beheersen.

Deze handreiking heeft drie doelen: 

 • verduidelijken wat het begrip resultaatsturing inhoudt;
 • toelichten van de belangrijkste aandachtspunten;
 • aangeven wat vanuit cliëntenperspectief van belang is.

Terug naar boven

5. In voor zorg Congres 'Sociaal werk beweegt!' - In voor zorg!

Sociaal werk is in beweging! Wilt u mee bewegen? Kom dan naar dit congres op 13 februari!

Datum, tijd, locatie 

 • Datum: 13 februari 2017
 • Tijd: 9.30 - 17.00 uur
 • Locatie: NBC Congrescentrum te Nieuwegein

Voor wie 

 • Professionals, leidinggevenden, bestuurders, vrijwilligers werkzaam bij sociaalwerkorganisaties 
 • Vertegenwoordigers van Wmo-raden en burgerinitiatieven 
 • Samenwerkingspartners zoals zorgorganisaties en gemeenten

Lees meer op www.invoorzorg.nl.

Terug naar boven

6. Pgb een belangrijk onderwerp en hoog op politieke agenda

De ambassadeurs van Per Saldo komen op voor een goed PGB beleid in gemeenten. Ook als (Wmo) Adviesraad Sociaal Domein kunt u de PGB ambassadeur van Per Saldo inschakelen.

Terug naar boven

7. Signalementen

Er verschijnen in Nederland regelmatig publicaties van kennisinstituten, ministeries en koepels van cliëntenorganisaties over tal van onderwerpen. Deze publicaties spelen soms direct op de actualiteit in en bieden soms achtergrondinformatie. Wij hebben enkele publicaties voor u geselecteerd die u wellicht kunt gebruikt voor uw meningsvorming, belangenbehartiging of advieswerk. 

Terug naar boven